VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

“Sağlıklı insan – sağlıklı nesil” parolası ile hasta haklarına ve toplumsal etik değerlere saygılı, sağlık sektörünün acil ihtiyacı olan nitelikli, iyi eğitimli ve pratiği güçlü sağlıkçılar yetiştirerek alanında “ilk tercih edilen” ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, eğitim ve öğretimin bütün aşamalarını bilimsel yöntemlerle uygulayan, öğrencilere yurttaşlık bilincini kazandıran, çevre bilincine sahip okul olmaktır.